Dosering Pentakeep

Pentakeep kan zowel als wortel- als bladbemesting worden toegediend. Pentagrow BV geeft de voorkeur aan wortelbemesting, omdat deze bemesting het meest nauwkeurig uit te voeren is.

WORTELBEMESTING

De advies dosering voor wortelbemesting is 0,5 liter (635 gram) per hectare per week. Afhankelijk van de gewasstand, seizoen en teelt kan de frequentie worden aangepast.

Het gebruik van Pentakeep luistert nauw. Omdat de plant Pentakeep eenmalig aangeboden krijgt, moet de toediening zo optimaal mogelijk zijn voor de beste resultaten. Het is belangrijk om te weten hoelang Pentakeep in het watersysteem onderweg is naar de plant. Dit kan het makkelijkst worden getest met een rood ijzer proef. Zet in de tuin een aantal bekertjes neer die u na elke waterbeurt controleert op verkleuring. Zo weet u exact hoeveel beurten u werkelijk nodig heeft. De mooiste methode is via het venturi systeem, dat u per kraanvak exact weet waar u mee bezig bent. Uiteraard kunt u ook mee pulsen of toedoenen via de dag voorraad. Zorg ervoor dat er dan nog een kleine hoeveelheid water in de bak staat, meng Pentakeep hierin en geef dit als eerste beurt mee voor u de dag vooraad aanvult.

Pentakeep moet ’s morgens worden toegediend, omdat de plant dan het meest actief is, waardoor Pentakeep kan worden opgenomen. Wanneer Pentakeep bij de wortel is dient de plant de tijd te krijgen het op te nemen. Gemiddeld staat hier 2 uur voor, mits het weer dit toelaat. Het is verstandig de drain voor een aantal uur uit te stellen om uitspoeling te voorkomen. Bij de recycling is Pentakeep teveel verdund en mogelijk zelfs afgebroken bij een vuil systeem, waardoor verdere opname en effecten minimaal zijn. Vandaag dat Pentagrow BV adviseert Pentakeep bij de eerste toediening optimaal te benutten.

5-Aminolevuline zuur is een organische stof wat per dag een aantal % afbreekt. Na 10 dagen is Pentakeep niet meer terug te vinden in het systeem. Maak de dosering Pentakeep daarom nooit klaar voor de A en/of B bak, naast de afbraak die per dag plaatsvind en de verdunning door de te grote hoeveelheid water (50cc/100 liter water) bevatten deze bakken ook perioxiden die Pentakeep af kunnen breken.

Omdat bij gebruik van Pentakeep de fotosynthese zal toenemen, zal de opname van water en meststoffen toenemen. Pas de watergift en bemesting hierop aan. Over het algemeen zal de plant 10-30% meer water en meststoffen opnemen.

BLADBEMESTING

Bij bladbemesting geldt de adviesdosering van 0,5 liter/ha/week. De spuitconcentratie is 50cc/100 liter water. Mengen met chemische gewasbeschermingsmiddelen is mogelijk, mits de PH waarde van de spuitvloeistof onder de 7 blijft. Bij bladbemesting is het van belang dat de bladeren goed nat worden gespoten, met name aan de onderkant, omdat hier de bladmondjes zitten. Geef het gewas hierna de tijd voor opname.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ALGEMEEN

 • Gebruik altijd de juiste verdunningen.
 • Gebruik de oplossing direct na het mengen. Laat geen oplossing staan voor later gebruik.
 • Pentakeep bij voorkeur niet gemengd gebruiken met bestrijdingsmiddelen.
 • Gebruik Pentakeep niet in combinatie met basische bestrijdingsmiddelen en zwavelhoudende middelen.
 • Bij gemengd gebruik met bestrijdingsmiddelen, eerst de spuitvloeistof met het bestrijdingsmiddel klaarmaken en als laatste Pentakeep toevoegen.
 • De PH-waarde van het uitgangswater moet lager dan 8 zijn.
 • De geadviseerde concentraties en spuithoeveelheden zijn algemene richtlijnen. De effecten van Pentakeep zijn onder andere afhankelijk van: soort, ras, groeistadium, weersomstandigheden, klimaatomstandigheden en teeltmethoden.

WAARSCHUWING

 • Voorkomt contact met de ogen en huid. Indien van toepassing direct spoelen met veel water.
 • Na gebruik de fles direct afsluiten, om afbraak te voorkomen.
 • Niet bewaren in direct zonlicht en hoge temperaturen. Bewaren in een omgeving met een temperatuur tussen de 0-30 graden Celcius.
 • Bewaar buiten bereik van kinderen.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

U streeft naar maximale opbrengst en optimale kwaliteit van uw gewas en planten. Daarbij maakt u het liefst zo min mogelijk gebruik van chemische middelen. Pentagrow helpt u hierbij. Wilt u weten hoe? U kunt ons bereiken via 0182 – 76 91 17 of stuur ons een bericht.

HEEFT U EEN VRAAG?

Heeft u vragen over de producten van Pentagrow of over de resultaten en doseringen van Pentakeep? Bij de FAQ vindt u vragen zoals: Op welk termijn zijn de resultaten te verwachten?

Bekijk de veelgestelde vragen

HET TEAM

Het team van Pentagrow bestaat uit specialisten in ieder zijn vakgebied. Graag willen wij onszelf even voorstellen. Wij houden het graag persoonlijk. Prettig kennis te maken!

Bekijk het team

SITEMAP

 • Home
 • Producten
 • Toepassing
 • Resultaten
 • Dosering
 • Team
 • FAQ
 • Nieuws
 • Contact

PENTAGROW

0182 – 76 91 17
info@pentakeep.nl

Adres
Coenecoop 142 A
2741 PE Waddinxveen
The Netherlands

Algemene voorwaarden