VEELGESTELDE VRAGEN OVER PENTAKEEP & WONDPASTA

Pentagrow Wondpasta is een wondafdekmiddel. Het wordt voornamelijk in de tomatenteelt gebruikt voor afdekking van wonden, ontstaan na het uitsnijden van botrytis plekken. De pasta zorgt ervoor dat de wond niet verder indroogt en dat sporen van schimmels geen kans hebben om de plant binnen te dringen. De pasta is gemaakt van klei, waaraan onder andere extra silicium is toegevoegd.

De pasta is leverbaar in handige borstelflessen van 250 ml en in navulemmers van 10 liter. Voor de navulemmers zijn er tevens pompen leverbaar, waarmee de 250 ml flessen op een eenvoudige manier nagevuld kunnen worden.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER PENTAKEEP

Pentakeep Hyper is de vernieuwde formule van Pentakeep Super. Net als Pentakeep Super bevat Pentakeep Hyper van Pentagrow de unieke planteigen voedingsstof 5-Amino Levulinezuur. Daarnaast zijn er nog andere aminozuren aan toegevoegd.

Wat maakt Pentakeep uniek ten opzichte van andere producten?
Pentakeep is de enige meststof op de markt, waaraan 5-aminolevuline zuur is toegevoegd. Hierop staat een wereldwijd patent. Er zijn voldoende producten op de markt die aminozuren bevatten, deze zijn echter op basis van eiwitten/ proteïnen en hiervan bestaat een twintigtal. 5-Aminolevuline zuur is een planteigen stof die alleen via de juiste wijze van fermentatie kan worden ontwikkeld. Het bestaat dus niet dat er andere producten zijn met dezelfde werkzame stof als Pentakeep.

Op welk termijn zijn de resultaten te verwachten?
Pentakeep Hyper is een oplossing van NPK (Mg) 8-6-4 (4) –meststoffen met borium (B), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molydeen (Mo) en zink (Zn) met 5-Gemiddeld kunt u uitgaan van een periode van 6 a 8 weken, voordat de resultaten zichtbaar zullen zijn. Dit ligt aan het feit dat de stofwisseling, waarin het hele proces plaatsvind, eerst verhoogd wordt. Daarna zullen de resultaten steeds beter merkbaar zijn. Uit de praktijk is bekend dat, afhankelijk van het gewas, resultaten ook eerder merkbaar zijn. Belangrijk voor optimale resultaten is de manier van doseren. De werking van Pentakeep valt of staat grotendeels door een juiste dosering en opname voor de plant.

Hoeveel tijd heeft de plant nodig om Pentakeep optimaal op te nemen?  
Onderzoek heeft uitgewezen dat de plant 2 uur nodig heeft, voordat Pentakeep volledig is opgenomen door de plant. Indien het weer dit toelaat, is dit de optimale tijd van opname. Zorg er in ieder geval voor dat de drain zolang mogelijk wordt uitgesteld. 

Kan er schade aan het gewas of systeem optreden bij het toedienen van Pentakeep?  
5-Aminolevuline zuur is een planteigen, organische stof. Schade aan gewas en/of het systeem kan hierdoor uitgesloten worden. Hou wel altijd de juiste dosering aan, bij een te hoge concentratie kan de plant te generatief worden. Een hogere dosering kan worden aangehouden als u uw productie om wilt zetten in aantal stuks ipv kilo”s. Overleg dit echter wel met 1 van onze product adviseurs.

Bij bladbemesting kan er verbranding optreden wanneer Pentakeep-S puur wordt meegespoten. Om dit te voorkomen dient u Pentakeep altijd te mengen met water, 50 cc op 100 liter.

Verstoppingen in de leiding kunnen uitgesloten worden. Nogmaals, Pentakeep is een organische stof en zal zich niet hechten in het systeem. Wel is het belangrijk om te weten, dat hoe vuiler de leidingen zijn, hoe sneller Pentakeep kan worden afgebroken in het systeem. Houdt hier rekening mee tijdens het doseren, zorg dat Pentakeep zo snel mogelijk bij de plant opneembaar is.

Hoe kan ik Pentakeep het beste toedienen?  
Klik hier voor een uitgebreide uitleg hoe u Pentakeep het beste kunt toedienen. Voor specifieke of overige vragen kunt u ook terecht bij 1 van onze product adviseurs.

Waarom is Pentakeep kostbaar?  
5-Aminolevuline zuur is een heel specifiek molecuul die een belangrijke rol speelt in de stofwisseling van mens en plant.Alleen via de juiste handelswijze is dit molecuul te fermenteren. Voor de fermenatatie en ontwikkeling staat zo”n 2 maanden, daarbij kan het molecuul niet met grote hoeveelheden tegelijk geproduceerd worden. Daarnaast vind continue onderzoek plaats om de werking te kunnen garanderen. Ook de verpakkingen voor Pentakeep zijn speciaal ontwikkeld, zo blijven zuurstof en licht buiten de verpakking en heeft Pentakeep geen uiterste gebruiksdatum.

Zijn er periodes waarin Pentakeep niet toegediend hoeft te worden? 

Proeven hebben bewezen dat het optimale effect van Pentakeep ligt bij een jaarrond gebruik. Dit is te verklaren dat Pentakeep bij de eerste toedieningen eerst de stofwisseling moet activeren en verhogen. Hierna zullen steeds meer effecten waarneembaar zijn. Op het moment dat wordt gestopt met de toediening van Pentakeep zal de stofwisseling langzaam terug gaan naar het oude niveau. Wanneer na deze stop weer gestart wordt met het gebruik van Pentakeep moet het stofwisselingsproces weer van voor af aan beginnen.

Ook tijdens de zomermaanden, wanneer de klimaatomstandigheden over het algemeen al gunstig zijn, zal Pentakeep effect hebben. PPO heeft de paprika proef door de zomermaanden heen getest en bewezen dat er 8% meer productie te behalen is, ten opzichte van onbehandeld. Daarbij is de plant door de zomermaanden heen beter bestand tegen hitte en stress.

Wat is de rol van Cosmo Oil?
Pentagrow BV is de Europese dealer voor Cosmo Oil. Dit bedrijf staat in Japan gelijk aan de Nederlandse Shell, een miljarden concern. Cosmo Oil heeft zijn eigen laboratoria waar veelvuldig onderzoek wordt gedaan. Hier is 5-Aminolevuline zuur ontdekt en verder ontwikkeld en onderzocht voor duurzaam gebruik. Nog steeds vindt hier continue onderzoek plaats voor de farmaceutische sector, omdat 5-Aminolevuline voor meerdere doeleinden toepasbaar is. Cosmo Oil heeft wereldwijd patent aangevraagd op het 5-Aminolevuline zuur, zodat het namaken uitgesloten is en wij van Pentagrow BV kunnen garanderen dat Pentakeep het énige product op de markt is dat 5-Aminolevuline zuur bevat. 

Leveringsvoorwaarden
Deze Leveringsvoorwaarden zijn bij ons van toepassing.

PENTAGROW

Wilt u vrijblijvend informatie ontvangen over onze producten? Mail ons dan op info@pentakeep.nl.

  • Pentakeep bevat het 5-Aminolevuline zuur
  • Planten worden sterker en vitaler
  • Merkbaar de beste resultaten

Neem vrijblijvend contact met ons op

U streeft naar maximale opbrengst en optimale kwaliteit van uw gewas en planten. Daarbij maakt u liefst zo min mogelijk gebruik van chemische middelen.

Pentagrow helpt u hierbij. Wilt u weten hoe? U kunt ons bereiken via 0182 – 76 91 17 of ga naar contact.