Veel gestelde vragen over Pentakeep & wondpasta

Wat maakt Pentakeep uniek ten opzichte van andere producten?

Pentakeep is de enige meststof op de markt, waaraan 5-aminolevuline zuur is toegevoegd. Hierop staat een wereldwijd patent. Er zijn voldoende producten op de markt die aminozuren bevatten, deze zijn echter op basis van eiwitten/proteïnen en hiervan bestaat een twintigtal. 5-Aminolevuline zuur is een planteigen stof die alleen via de juiste wijze van fermentatie kan worden ontwikkeld. Het bestaat dus niet dat er andere producten zijn met dezelfde werkzame stof als Pentakeep.

Op welke termijn zijn de resultaten te verwachten?

Gemiddeld kunt u uitgaan van een periode van 6 á 8 weken voordat de resultaten zichtbaar zullen zijn. Dit ligt aan het feit dat de stofwisseling, waarin het proces plaatsvind, eerst verhoogd wordt. Daarna zullen de resultaten steeds beter merkbaar zijn. Uit de praktijk is bekend, dat afhankelijk van het gewas, resultaten ook eerder merkbaar zijn. Belangrijk voor optimale resultaten is de manier van doseren. De werking van Pentakeep valt of staat grotendeels door een juiste dosering en opname voor de plant.

Hoeveel tijd heeft de plant nodig om Pentakeep optimaal op te nemen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de plant 2 uur nodig heeft voordat Pentakeep volledig is opgenomen door de plant. Indien het weer dit toelaat is dit de optimale tijd van opname. Zorg er in ieder geval voor dat de drain zolang mogelijk wordt uitgesteld.

Kan er schade aan het gewas of systeem optreden bij het toedienen van Pentakeep?

5-Aminolevuline zuur is een planteigen organische stof. Schade aan gewas en/of het systeem kan hierdoor uitgesloten worden. Hou wel altijd de juiste dosering aan, bij een te hoge concentratie kan de plant te generatief worden. Een hogere dosering kan worden aangehouden als u uw productie om wilt zetten in aantal stuks ipv kilo’s. Overleg dit wel met onze productadviseurs. 

Bij bladbemesting kan er verbranding optreden wanneer Pentakeep puur wordt meegespoten. Om dit te voorkomen dient u Pentakeep altijd te mengen met water, 50cc op 100 liter.

Verstoppingen in de leiding kunnen uitgesloten worden. Nogmaals, Pentakeep is een organische stof en zal zich niet hechten in het systeem. Wel is het belangrijk om te weten dat hoe vuiler de leidingen zijn, hoe sneller Pentakeep kan worden afgebroken in het systeem. Houdt hier rekening mee tijdens het doseren, zorg dat Pentakeep zo snel mogelijk bij de plant opneembaar is.

Hoe kan ik Pentakeep het beste toedienen?

Klik hier voor een uitgebreide uitleg hoe u Pentakeep het best kunt toedoenen. Voor specifieke of overige vragen kunt u ook terecht bij onze productadviseurs.

Waarom is Pentakeep kostbaar?

5-Aminolevuline zuur is een heel specifiek molecuul die een belangrijke rol speelt in de stofwisseling van mens en plant. Alleen via de juiste handelswijze is dit molecuul te fermenteren. Voor de fermenatatie en ontwikkeling staat zo’n 2 maanden en daarbij kan het molecuul niet met grote hoeveelheden tegelijk geproduceerd worden. Daarnaast vind continue onderzoek plaats om de werking te kunnen garanderen. Ook de verpakkingen voor Pentakeep zijn speciaal ontwikkeld, zo blijven zuurstof en licht buiten de verpakking en heeft Pentakeep geen uiterste gebruiksdatum.

Zijn er periodes waarin Pentakeep niet toegediend hoeft te worden?

Proeven hebben bewezen dat het optimale effect van Pentakeep ligt bij een jaarrond gebruik. Dit is te verklaren dat Pentakeep bij de eerste toedieningen eerst de stofwisseling moet activeren en verhogen. Hierna zullen steeds meer effecten waarneembaar zijn. Op het moment dat wordt gestopt met de toediening van Pentakeep zal de stofwisseling langzaam teruggaan naar het oude niveau. Wanneer na deze stop weer gestart wordt met het gebruik van Pentakeep moet het stofwisselingsproces weer van voor af aan beginnen.

Ook tijdens de zomermaanden, wanneer de klimaatomstandigheden over het algemeen al gunstig zijn, zal Pentakeep effect hebben. PPO heeft de paprika proef door de zomermaanden heen getest en bewezen dat er 8% meer productie te behalen is, ten opzichte van onbehandeld. Daarbij is de plant door de zomermaanden heen beter bestand tegen hitte en stress.

Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn bij ons van toepassing.

HEEFT U EEN VRAAG?

Heeft u vragen over de producten van Pentagrow of over de resultaten en doseringen van Pentakeep? Bij de FAQ vindt u vragen zoals: Op welk termijn zijn de resultaten te verwachten?

Bekijk de veelgestelde vragen

HET TEAM

Het team van Pentagrow bestaat uit specialisten in ieder zijn vakgebied. Graag willen wij onszelf even voorstellen. Wij houden het graag persoonlijk. Prettig kennis te maken!

Bekijk het team

SITEMAP

  • Home
  • Producten
  • Toepassing
  • Resultaten
  • Dosering
  • Team
  • FAQ
  • Nieuws
  • Contact

PENTAGROW

0182 – 76 91 17
info@pentakeep.nl

Adres
Coenecoop 142 A
2741 PE Waddinxveen
The Netherlands

Algemene voorwaarden